Liên hệ

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ 2)
Add: 73B TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 260 6888
Hotline: +84 915 077 666
Email: sales.mydinh@blubizhotel.com.vn

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ 3)
Add: 71 TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 586 0999
Hotline: +84 931 077 666
Email: sales.mydinh@blubizhotel.com.vn

BLUBIZ HOTEL 5
Add: 72 TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 201 3377
Hotline: +84 828 077 666
Email: blubizhotel6@gmail.com

BLUBIZ HOTEL 8
Add: N1B TT3, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 201 9900
Hotline: +84 917 089 666
Email: blubizhotelmt@gmail.comloading
Reservations +84 915 077 666