Các khách sạn

BLUBIZ HOTEL MỄ TRÌ (BLUBIZ 1)

BLUBIZ HOTEL MỄ TRÌ (BLUBIZ 1)

Add: 10 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 2432 262 670/ +84 2432 606 888
- Hotline: +84 915 077 666
Email: sales@blubizhotel.com.vn
BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ 2)

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ 2)

Add: 42 ngõ 2, Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 24 3388 0999/ +84 24 3650 0999
- Hotline: +84 915 077 666/ +84 931 077 666
Email: sales.mydinh@blubizhotel.com.vn
BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ 3)

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ 3)

Add: 71, TT4, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 586 0999
- Hotline: +84 915 077 666
Email: sales.mydinhsongda@blubizhotel.com.vn
Reservations +84 915 077 666