Các khách sạn

BLUBIZ HOTEL 5

BLUBIZ HOTEL 5

Add: 72 TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 201 3377
- Hotline: +84 828 077 666
Email: blubizhotel6@gmail.com
BLUBIZ HOTEL 8

BLUBIZ HOTEL 8

Add: N1B TT3, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 201 9900
- Hotline: +84 917 089 666
Email: blubizhotelmt@gmail.com
BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ 2)

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ 2)

Add: 73B TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 260 6888
- Hotline: +84 915 077 666
Email: sales.mydinh@blubizhotel.com.vn
BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ 3)

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ 3)

Add: 71 TT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 586 0999
- Hotline: +84 931 077 666
Email: sales.mydinh@blubizhotel.com.vn
Reservations +84 915 077 666