Các khách sạn

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ HOTEL 2)

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH (BLUBIZ HOTEL 2)

Add: 73B, TT4, phố Đỗ Đình Thiện, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 24 3586 0999/ +84 24 3260 6888
- Hotline: +84 915 077 666/ +84 931 077 666
Email: sales.mydinh@blubizhotel.com.vn
BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ HOTEL 3)

BLUBIZ HOTEL MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ (BLUBIZ HOTEL 3)

Add: 71, TT4, phố Đỗ Đình Thiện, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 243 586 0999
- Hotline: +84 915 077 666
Email: sales.mydinhsongda@blubizhotel.com.vn
Reservations +84 915 077 666